Liên hệ

 • Chăm sóc khách hàng

  Điện thoại: +84 236 3 222 999

  Fax: +84 236 3 222 998

  Hotline:+84 912 196 346

  Email: info@brillianthotel.vn

 • Đặt phòng

  Điện thoại: +84 236 3 222 999

  Fax: +84 236 3 222 998

  Hotline: +84 905 294 888

  Email: resa@brillianthotel.vn

 • Kinh doanh và Tiếp thị

  Điện thoại: +84 236 3 222 999

  Fax: +84 236 3 222 998

  Hotline: +84 905 984 888

  Email: smm@brillianthotel.vn

 • Ban giám đốc

  Điện thoại: +84 236 3 222 999

  Fax: +84 236 222 998

  Hotline: +84 912 196 354

  Email: deputy-director@brillianthotel.vn

 • Địa chỉ: 162 Bạch Đằng - Hải Châu - Đà Nẵng

  Website: www.brillianthotel.vn