Trang Chủ > Liên hệ

Chăm sóc khách hàng

Điện thoại: : +84 236 3 222 999

Fax: +84 236 3 222 998

Hotline: +84 912 196 346

Email: customercare@brillianthotel.vn

 

Đặt phòng

Điện thoại: : +84 236 3 222 999

Fax: +84 236 3 222 998

Hotline: +84 905 294 888

Email: resa@brillianthotel.vn

 

Kinh doanh & Tiếp thị

Điện thoại: : +84 236 3 222 999

Fax: +84 236 3 222 998

Hotline: +84 905 984 888

Email: sm@brillianthotel.vn

 

Ban Giám Đốc

Điện thoại: : +84 236 3 222 999

Fax: +84 236 3 222 998

Hotline: +84 912 196 467

Email: gm@brillianthotel.vn

 

Gửi thông tin liên hệ

Xin vui lòng điền thông tin để liên hệ với chúng tôi...