TRÌNH DIỄN PIANO

„Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc. Trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu“. Khách sạn Brilliant luôn muốn truyền tải tình cảm và tất cả mọi sự quan tâm tới Quý khách hàng bằng tất cả những cử chỉ dù là nhỏ nhất, bằng tất cả mọi ngôn ngữ chúng tôi có thể nói và bằng âm nhạc. Hàng ngày tại tiền sảnh của khách sạn Brilliant, hãy để âm nhạc trở thành một sợi dây vô hình xóa tan rào cản, kết nối tâm hồn mỗi chúng ta.

 

Địa điểm: Tiền sảnh

Thời gian: từ 18:00 đến 20:00 (Theo giờ địa phương)  


Đặt trực tiếp với Brilliant

Arrival Date

February

26

Depart Date

February

27