Chính sách đặt phòng

 

Chính sách này được áp dụng cho những lệnh hủy phòng phát sinh:

 

- Không tính phí nếu lệnh hủy/ sửa đổi được thực hiện trước 7 ngày tính từ ngày khách đến.

- Bất cứ lệnh hủy phòng nào được thực hiện trong vòng 7 ngày tính từ ngày khách đến sẽ bị tính phí phạt 100% giá trị đơn đặt phòng.

- Không đến nhận phòng vì bất cứ lí do gì sẽ không được hoàn tiền.

- Giá áp dụng cho đặt phòng sớm (Early-Bird)/ giá giờ chót (Last-Minutes)/ Thỏa thuận qua di động / Thỏa thuận thành viên là không thể thay đổi và không được hoàn tiền.